Loading posts...
  • algarve trash the dress photoshoot
    Chase Brides Wedding Dress Shoot Praia d’Lourenco Sandy

    Chase Brides Wedding Dress Shoot Praia d’Lourenco

    Trash the Dress Algarve Photoshoot Trash the dress Algarve – This is the second part of our Chase Brides Wedding Dress shoot, which ended in a mild Trash the Dress Algarve Photoshoot. We shot the first part of the wedding dresses at Vale d’Oliveiras. We then headed to Praia d’Lourenco & Praia d’Sao Rafael to…